Książki

Sektor bankowy w Polsce i w Szwajcarii

Sektor bankowy w Polsce i w Szwajcarii. Analiza porownawcza, 2020

Niniejsza publikacja dotyczy kwestii porównania sektorów bankowych w Polsce i Szwajcarii oraz procesu ich nadzoru i regulacji w kontekście procesu politycznego.

The Regulatory Process of the Financial Market

The Regulatory Process of the Swiss Financial Market, 2019

This publication deals with the issue of comparing the banking sectors in Poland and Switzerland and the process of their supervision and regulation with regard to the political process.

Regulacja Sektora Bankwego W Szwajcarii

Regulacja Sektora Bankowego W Szwajcarii, 2019

#Bankowość

Autor niniejszej publikacji analizuje proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii i jego uzależnienie od specyfiki szwajcarskiego systemu politycznego, opartego na demokracji bezposredniej.

kulisy-polskiej-demokracj

Kulisy polskiej demokracji. Obywatel wobec systemu, 2019

Nieprzejednany wolnościowiec, biocybernetyk badający procesy społeczne, nieskorumpowany i ideowy polityk oraz międzynarodowej sławy politolog postanowili wspólnie wydać książkę pod wielce intrygującym.
Teoria systemów politycznych, władza w polityce i sensowna recepta na zmianę naszego systemu politycznego na lepsze to tematy poruszone w książce.

Specyfika i efektywność szwajcarskiego systemu demokracji bezpośredniej

Specyfika i efektywność szwajcarskiego systemu demokracji bezpośredniej, 2019

W dyskursie publicznym, także w Polsce, rozpatruje się możliwość szerszego zastosowania demokracji bezpośredniej. Autor charakteryzuje zasady i funkcjonowanie takiej demokracji w Konfederacji Szwajcarskiej, zwracając także uwagę na jej efektywność w rozwiązywaniu określonych problemów tego alpejskiego państwa.

Utopia or Chance. Direct Democracy in Switzerland, Poland, and other countries

Utopia or Chance. Direct Democracy in Switzerland, Poland, and other countries, 2019

Due to the challenges that modern representative democracy is facing, citizens and politicians of various countries are looking for new solutions and ways to ensure the optimal functioning of their political and decision making system. In this context, Switzerland appears to be a country relatively immune to the current crisis.

Ewolucja zamiast rewolucji

Ewolucja zamiast rewolucji, 2019

Jest to próba znalezienia rozwiązania na drodze poszukiwań lepszego i bliskiego obywatelom modelu funkcjonowania państwa polskiego.


              Polska Semidemokracja
              Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej

Polska Semidemokracja Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej, 2019

Krytyki sposobu rządzenia w Polsce nie brakuje! Mało kto podaje jednak receptę na sprawniejsze, lepsze i skuteczne funkcjonowanie polskiego systemu polityczno-decyzyjnego.

Szwajcarska demokracja szansa dla Polski

Szwajcarska demokracja szansa dla Polski, 2018

Współczesne demokracje, w sensie ustrojowym, można podzielić na demokracje parlamentarno-gabinetowe, demokracje prezydenckie i demokracje parlamentarno-prezydenckie. Osobliwe, jedyne wswoim rodzaju rozwiązanie ustrojowe reprezentuje w świecie tradycyjnych demokracji ustrój państwowy Szwajcarii, który jest przykładem systemu rządów zgromadzenia lub demokracji bezpośredniej.

Zwischen
                  Krieg und Hoffnung. Internierung der 2. Polnischen Infanterieschützen-Division in
                  der Schweiz 1940-45

Zwischen Krieg und Hoffnung. Internierung der 2. Polnischen Infanterieschützen-Division in der Schweiz 1940-45, 2019

Der Autor beschreibt Entstehung, Kampf und Internierung der 2. polnischen Infanterieschützen-Division und untersucht die völkerrechtlichen Grundlagen der Internierung.

Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej

Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, 2016

W książce zostały przedstawione przykłady dysfunkcjonalności demokracji bezpośredniej wobec problemów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturowych Szwajcarii. Szczególnie dokładnie przeanalizowane zostały dysfunkcjonalne skutki federalnego referendum dotyczącego przystąpienia Szwajcarii do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 1992 roku oraz kantonalne referenda dotyczące integracji mniejszości muzułmańskiej w Szwajcarii, jak również referendum federalne „Stop minaretom”.

Niespełnione nadzieje. Losy 2. Dywizji Strzelców Pieszych w latach 1940–1945

Niespełnione nadzieje. Losy 2. Dywizji Strzelców Pieszych w latach 1940–1945, 2013

Autor podjął temat, którym dotąd nie interesowało się zbyt wielu badaczy. Wyróźnia się żywą narracją, w którą Autor wplótł wiele relacji i osobistych osądów byłych internowanych.

SWISS MADE – Jak funkcjonuje wielokulturowa Szwajcaria?

SWISS MADE – Jak funkcjonuje wielokulturowa Szwajcaria?, 2010

Schweiz Suisse Svizzera - mozaika "wielości w jedności", światowy potentat bankowości prywatnej, Alpy, zegarki i ser szwajcarski i NEUTRALNOŚĆ oparta m.in. na stabilnej walucie i tajemnicy bankowej. Ten mały wielki kraj zadziwia świat fenomenem kantonów, gmin i federacji. Żmudne poszukiwania zasad pokojowego rozwiązywania konfliktów pozwoliły obywatelom żyć w harmonii, mimo ogromnej różnorodności regionalnej, religijnej i językowej. Czego nie wiemy o republice alpejskiej?

Interessenverbände im Entscheidungsprozess der Europäischen Union, [w:] Lobbying: Strukturen, Akteure, Strategien, R. Kleinfeld, A. Zimmer, U. Willems (red.), Wiesbaden

Interessenverbände im Entscheidungsprozess der Europäischen Union, [w:] Lobbying: Strukturen, Akteure, Strategien, R. Kleinfeld, A. Zimmer, U. Willems (red.), s. 148–168, 2007

Die Hauptaufgabe der Europäischen Union besteht in der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Integration ihrer Mitgliedstaaten. Als Zusammenschluss souveräner Staaten muss sie die Differenzen aller am europäischen Integrationsprozess beteiligten Partner ausgleichen. Die Überwindung der Interessengegensätze erfordert aber die Teilnahme derer, die diese Gegensätze verkörpern, d.h. auch der Lobbyisten (Interessenverbände), welche die verschiedenen Lebensbereiche vertreten und ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen.

Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej, 2000

Książka poświęcona jest analizie wpływu grup interesu na proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Mirosław Matyja swą książkę adresuje do wszystkich zainteresowanych prawnymi, ekonomicznymi i politycznymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej.

Der Einfluss der Vereinigung der Industrie- und Arbeitgeberverbände Europas (UNICE) auf den Entscheidungsprozess der Europäischen Union

Der Einfluss der Vereinigung der Industrie- und Arbeitgeberverbände Europas (UNICE) auf den Entscheidungsprozess der Europäischen Union, 1999

Das Buch informiert über die spezifische Position der UNICE in Europa. Zugleich versteht es sich als Beitrag zur generellen Problematik des Lobbyismus in der EU und ganz allgemein zum europäischen Integrationsprozess.