Foto Miroslaw Matyja Profesor Mirosław Matyja jest politologiem, ekonomistą i historykiem. Jest profesorem na Polskim Uniwersytecie na Obczyznie w Londynie, na Uniwersytecie Selinus w Bolonii (Włochy) oraz w Indyjskiej Szkole Zarządzania i Centrum Badawczym w Mumbaju IMSR (Indie) i dyrektorem tej uczelni na Polskę. Jest także profesorem honorowym na Logos International University w Miami (USA).

Profesor Matyja zrobił pięć doktoratów w pięciu różnych krajach: Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Indiach i Włoszech. Specjalizuje się w systemach politycznych, zwłaszcza w demokracji bezpośredniej oraz analizuje możliwości wprowadzenia tego systemu w różnych krajach. Profesor Matyja jest autorem bestsellerowej książki „Utopia czy szansa?" w języku angielskim.

Jest także twórcą teorii wpływu lobbingu na proces decyzyjny w Unii Europejskiej oraz ekspertem w dziedzinie bankowości i autorem kilku prac z tego zakresu. Ponadto jest członkiem redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych (Siasat, Millennium Journal of Humanities and Social Sciences, Journal of Asian Research, Ukraińskie Forum Prawa). Profesor Matyja jest redaktorem naczelnym The American Journal of Social Science and Education Innovation. Jest autorem i współautorem ponad 20 monografii i około 400 artykułów naukowych w języku angielskim, niemieckim i polskim. Niektóre z jego publikacji zostały przetłumaczone na kilka języków.

MMAfD

W 2021 r. professor Matyja założył w Azji (Indie i Indonezja) miedzynarodową Akademię Demokracji, której jest dyrektorem (Mirosław Matyja Academia for Democracy). Celem tej instytucji jest propagowanie i edukacja demokracji bezpośredniej na całym świecie.

Kolejnym celem jest umożliwienie studentom podejmowania studiów zdalnych bez żadnych ograniczeń. W okresie aktualnej pandemii wiele uczelni wyższych, szczególnie w państwach biedniejszych, zostało zamkniętych. MMAfD stara się wypełnić te lukę. Jest to praca pionierska, ale przynosi już pierwsze efekty, np. studenci z Indonezji podejmują studia w Indiach i w USA.

Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy podpisała już umowy z kilkoma uniwersytetami i prowadzi szeroką współpracę z wieloma organizacjami zainteresowanymi szerzeniem demokracji i powszechnej wyższej edukacji na świecie – od USA przez kraje afrykańskie i europejskie po Japonię.

Chyba najwyższy czas, aby również otworzyć filię MMAfD w Polsce. W tym celu prowadzone są zaawansowane rozmowy z rożnymi krajowymi instytucjami i organizacjami, zainteresowanymi szerzeniem idei demokracji bezpośredniej w Polsce.